Semantic search

From Research Library
Tibetan Publications · Volume

'bri gung bka' brgyud kyi chos sde che mo yang ri sgar dgon thub bstan sde bzhi rab rgyas gling gi dkar chag mdor bsdus dge'o

dkon mchog rgya mtshos དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོས་. 'bri gung bka' brgyud kyi chos sde che mo yang ri sgar dgon thub bstan sde bzhi rab rgyas gling gi dkar chag mdor bsdus dge'o འབྲི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ཆེ་མོ་ཡང་རི་སྒར་དགོན་ཐུབ་བསྟན་སྡེ་བཞི་རབ་རྒྱས་གླིང་གི་དཀར་ཆག་མདོར་བསྡུས་དགེའོ་. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibet People's Publishing House, 2004.
Tibetan Publications · Volume

Skyob pa 'jig rten gsum mgon gyi gsung mgur nges don snyan pa'i 'brug sgra

'bri gung skyob pa 'jig rten mgon po འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་. skyob pa 'jig rten gsum mgon gyi gsung mgur nges don snyan pa'i 'brug sgra སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན་གྱི་གསུང་མགུར་ངེས་དོན་སྙན་པའི་འབྲུག་སྒྲ་.
Tibetan Publications · Volume

Dkar zas ring lugs kyi phan yon

dkon mchog rgya mtshos དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོས་. mi 'jigs skyabs kyi sbyin pa dkar zas ring lugs kyi phan yon bstan pa zhi bde'i lam bzang མི་འཇིགས་སྐྱབས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་དཀར་ཟས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་བསྟན་པ་ཞི་བདེའི་ལམ་བཟང་. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibet People's Publishing House, 2004.
Tibetan Publications · Volume

Phyag rgya chen po lnga ldan gyi sngon 'gro'i khrid yig bka' brgyud bla ma'i zhal lung ( Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang)

phyag rgya chen po lnga ldan gyi sngon 'gro'i khrid yig bka' brgyud bla ma'i zhal lung ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྔ་ལྡན་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibet People's Publishing House, nd.
Tibetan Publications ·

Skyob pa 'jig rten mgon po'i rnam thar

'bri gung skyob pa 'jig rten mgon po འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་. 'bri gung skyob pa 'jig rten gsum mgon gyi rnam thar snying bsdus འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན་གྱི་རྣམ་ཐར་སྙིང་བསྡུས་. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibet People's Publishing House, 2003.
Tibetan Publications · Volume

'bri gung grub dbang a mgon rin po che'i rnam thar

grub pa'i dbang phyug chen po a mgon གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཨ་མགོན་. grub pa'i dbang phyug chen po a mgon rdo rje 'chang gi rnam thar rags bsdus bka' brgyud bstan pa'i mdzes rgyan གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཨ་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་རྣམ་ཐར་རགས་བསྡུས་བཀའ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་མཛེས་རྒྱན་. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ Tibet People's Publishing House, 2004.
Tibetan Publications · Volume

Sdom gsum (2007, Kagyu College)

rgyal dbang kun dga' rin chen, Phag mo gru pa and rig 'dzin chos grags. sdom gsum. Dehra Dun: Kagyu College, 2007.
Tibetan Publications · Volume

Dad gdung yid kyi mchod sprin 'gyur khug stong gi rol mo

Tibetan Publications · Volume

Dbang lung man ngag gi bka' slob dang bka' khrid gces btus dang po

Nyenpa, Sangyes. 7skyabs rje grub dbang sangs rgyas mnyan pa rin po ches bstsal ba'i dbang lung man ngag gi bka' khrid dang bka' slob gces btus dang po ༧སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་སངས་རྒྱས་མཉན་པ་རིན་པོ་ཆེས་བསྩལ་བའི་དབང་ལུང་མན་ངག་གི་བཀའ་ཁྲིད་དང་བཀའ་སློབ་གཅེས་བཏུས་དང་པོ་. Kathmandu: Ban chen legs bshad rgyun skyong khang བན་ཆེན་ལེགས་བཤད་རྒྱུན་སྐྱོང་ཁང་ Benchen Publications, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Skyabs rje grub dbang sangs rgyas mnyan pa rin po che'i gsung rtsom gces btus pod phreng gnyis pa

Sangye Nyenpa, 10th. skyabs rje grub dbang sangs rgyas mnyan pa rin po che'i gsung rtsom gces btus pod phreng gnyis pa སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་སངས་རྒྱས་མཉན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་རྩོམ་གཅེས་བཏུས་པོད་ཕྲེང་གཉིས་པ་. Kathmandu: Ban chen legs bshad rgyun skyong khang བན་ཆེན་ལེགས་བཤད་རྒྱུན་སྐྱོང་ཁང་ Benchen Publications, 2019.
Tibetan Publications · Volume

Dpal rgyal dbang karma pa gsum pa rang byung rdo rje'i gsung gzhung chung gnyis kyi mchan 'grel kun btus

Karmapa, 3rd རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་. 7dpal rgyal dbang karma pa sku phreng gsum pa rang byung rdo rjes mdzad pa'i gzhung chung gnyis kyi mchan 'grel kun btus ༧དཔལ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་གཞུང་ཆུང་གཉིས་ཀྱི་མཆན་འགྲེལ་ཀུན་བཏུས་. Kathmandu: Ban chen legs bshad rgyun skyong khang བན་ཆེན་ལེགས་བཤད་རྒྱུན་སྐྱོང་ཁང་ Benchen Publications, 2019.
Tibetan Publications · Collection

Skyabs rje grub dbang sangs rgyas mnyan pa rin po che'i gsung rtsom gces btus

Sangye Nyenpa, 10th. skyabs rje grub dbang sangs rgyas mnyan pa rin po che'i gsung rtsom gces btus སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་སངས་རྒྱས་མཉན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་རྩོམ་གཅེས་བཏུས་. Kathmandu: Ban chen legs bshad rgyun skyong khang བན་ཆེན་ལེགས་བཤད་རྒྱུན་སྐྱོང་ཁང་ Benchen Publications, 2020